18.03.
2014

Obrazovni program i sertifikacija Saveta zelene gradnje Srbije

Savet zelene gradnje Srbije pokreće kontinuirani Program obrazovanja i sertifikacije pojedinaca i kompanija iz oblasti zelene i održive gradnje. *
  Uključite se u Obrazovni program Saveta i steknite naš sertifikat ako...
 • želite da potvrdite i istaknete svoje znanje o održivoj gradnji
 • vidite sebe kao iskusnog profesionalca koji je odgovoran i prema životnoj sredini
 • želite da budete konkurentniji kod nas i u inostranstvu
 • tražite nove puteve za profesionalno usavršavanje i uspeh na tržištu
 

Ciljevi Programa:
 • Stvaranje snažne, prepoznatljive i aktivne mreže pojedinaca i kompanija istinski posvećenih učenju, usavršavanju i promociji zelene gradnje na tržištu.
 • Uspostavljanje jasnih kriterijuma prakse održivog poslovanja na domaćem tržištu.
 •  Postavljanje još snažnije osnove za implementaciju zelene gradnje u strukture sistema u obrazovnom i strukovnom smislu.
 • Transparentnost i borba protiv “zelenog pranja”, tj. praznog marketinga bez uporišta u iskustvima i praksi održive gradnje.
 • Otvaranje međunarodno prepoznatljivih kanala za profesionalno usavršavanje domaćih profesionalaca i kompanija, i unapređenje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.
 

Sadržaj Programa

Obrazovni program Saveta, prema izvoru, objedinjuje četiri grupe predavanja, radionica i događaja:
 1. Obrazovna platforma Evropske regionalne mreže (ERN) nacionalnih saveta zelene gradnje koja radi u okviru Svetskog saveta zelene gradnje (WGBC). Ova platforma do sada je usvojena u 13 evropskih zemalja, i predstavlja osnov za dalji razvoj edukacije i sertifikacije profesionalaca zelene gradnje u Evropi.
 2. Program sertifikacije profesionalaca po međunarodnim protokolima zelene gradnje kao što su LEED, BREEAM, DGNB, itd.
 3. Autorska predavanja Saveta – stručna predavanja Saveta nastala u saradnji sa članovima Saveta i relevantnim domaćim stručnjacima iz različitih oblasti.
 4. Aktivno učešće u događajima Saveta – konferencije, okupljanja članova i stručnjaka, diskusije, itd.
 

Bodovanje, sertifikacija i održavanje sertifikata
Svako od predavanja, radionica i događaja nosiće određeni broj poena (1-10). Poeni će biti proporcionalno dati prema satima i stručnom nivou događaja. Okvirni prosek biće 1-2 sata događaja za 1 poen.
 
Sertifikacija se ostvaruje sakupljenjem prethodno određenog broja bodova tokom dvogodišnjeg perioda. Sertifikacija važi neograničeno, uz uslov da nosilac sertifikata redovno ostvaruje određeni minimum bodova na godišnjem nivou u Obrazovnom programu Saveta.  
Sertifikacija pojedinaca


Sakupljanjem poena i posebnim zalaganjem prelaze se tri praga za pojedince:
 • Zeleni profesionalac – prvi prag za sertifikat (30 poena)
 • Zeleni stručnjak – drugi prag za sertifikat (50 poena)
 • Zeleni profesor – treći nivo sertifikata koji se stiče posebnim zalaganjem u radu Saveta i Obrazovnom programu Saveta, a na odluku Komiteta za obrazovanje Saveta zelene gradnje.
 
Sertifikacija kompanija

Sertifikacija kompanija i organizacija sprovodiće se prema učešću njenih zaposlenih u Obrazovnom programu Saveta, a prema broju zaposlenih i procentima zaposlenih koji učestvuju u Obrazovnom programu, odnosno, koji imaju sertifikate Saveta.  
Šta pruža sertifikat pojedincima i kompanijama?
 • Ozvaničite svoju pionirsku ulogu u razvoju i implementaciji održive gradnju u Srbiji
 
Šta još treba znati o Obrazovnom programu Saveta zelene gradnje:
 • Materijali za predavanja (slajdovi, sveske, itd) biće predstavljeni na srpskom ili engleskom jeziku
 • Predavači će voditi predavanja i radionice na srpskom ili engleskom jeziku (biće napomenuto za svako zakazano predavanje)
 • Pohađanje svih predavanja u toku 2014. godine biće uključeno u obrazovni profil pojedinaca kada se finalizira celokupan obrazovni program Saveta i procedura za sertifikaciju profesionalaca iz oblasti zelene gradnje
 • Obrazovni program u svom najvećem delu oslanja se na iskustva iz Evrope i Severne Amerike, zelene standarde i studije slučaja iz ovog dela sveta, kao i na osnovu iskustava iz regiona.

  Predavanja iz međunarodnog evropskog programa obrazovanja profesionalaca zelene gradnje:
 • Finansiranje projekata zelene gradnje
 • Omotač zelenih zgrada
 •  Zeleni radni prostor – stvaranje i upravljanje
 •  Zakonodavni okviri za zelenu gradnju
 • Upravljanje projektima zelenih zgrada
 • Zelene škole – stvaranje i upravljanje
 •  Održivi građevinski proizvodi i materijali
 • Dobrovoljna sertifikacija zelenih zgrada
 
Predavanja iz programa međunarodnih protokola zelene gradnje:
 • Uvod u novi LEED v4 sistem sertifikacije
 • LEED v4 BD+C sistem sertifikacije
 •  BREEAM – Zainteresovani se mogu obratiti Savetu sa svim pitanjima vezanim za ovaj tip sertifikacije
 
Autorska pradavanja Saveta, članova i saradnika Saveta:
·         Kvalitet vazduha u savremenom enterijeru  
Događaji Saveta:
·         Godišnja Skupština Saveta zelene gradnje Srbije ·         Svečano obeležavanje godišnjice Saveta zelene gradnje Srbije ·         Događaji povodom međunarodnih akcija (Dan zelenih škola, Svetska nedelja zelene gradnje, itd)
 • Priključite se Obrazovnom programu Saveta već danas!
 • Prijavite se za zakazana predavanja
 • Prijavite se na Newsletter za redovna obaveštenja o razvoju programa, predavanjima i događajima
  Podržite nas! Podelite ovu informaciju svojim kontaktima – u mejlu i na društvenim mrežama!  
Najčešća pitanja:
   
Zašto su u bodovanje uključena ERN predavanja?
Predavanja Evropske regionalne mreže zelene gradnje već koristi 13 evropskih saveta zelene gradnje, i, sasvim je izgledno da će se u budućnosti iz ove platforme razvijati međunarodni standard za obuku profesionalaca održive gradnje čiji će sertifikati, znanja i iskustva, biti jednako prepoznati iz koje god evropske zemlje da dolaze  
Zašto su u bodovanje uključena predavanja međunarodnih standarda zelene gradnje?
Sertifikovani profesionalci preduslov su i za sertifikaciju objekata. Srbija mora imati dovoljan broj profesionalaca upućenih u zelenu gradnju, ali i zvanično sertifikovanih stručnjaka po međunarodnim standardima kako bi naši ljudi i naša preduzeća bili konkurentni na projektima u našoj zemlji, regionu i svetu. Uspešna realizacija i sertifikacija zelenih zgrada inspirišu i celo tržište da krene putem održive gradnje.  
Zašto su u bodovanje uključena predavanja članova Saveta?
Zelena gradnja nije samo teorijska nauka, i to želi da pokaže isticanjem i pojašnjenjem uspešnih primera iz prakse, sa tržišta. Brojna rešenja koja primenjuju članovi Saveta zelene gradnje u svojim svakodnevnim aktivnostima na tržištu, imaju čvrste korene u praksama održive gradnje, i važno je istaći ih i pokazati da su održivi proizvodi, materijali i uluge itekako konkurentni u 21. veku.  
Zašto su u bodovanje uključeni razni drugi događaji (kokteli, godišnjice)?
Zelena gradnja je pokret koji čini mreža aktivnih posvećenih pojedinaca. Zato je od izuzetnog značaja izgradnja te mreže, upoznavanje i komunikacija profesionalaca. Sam Obrazovni program, i njegovo akademsko praćenje, pružaju velike prednosti pojedincu, ali učešće u događajima i podrška zelenoj gradnji jesu prednost za celo društvo.    

ČLANOVI

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *